Арбитраж и медиация

Ние от ЯРД сме опитни адвокати в арбитражно представителство, които не само разбират огромните ползи, които арбитражът може да донесе за търговски спор, но и кога това е подходящ начин на действие.


Ние сме в състояние представляваме клиенти както вътрешни, така и пред международни арбитражи, като разглеждаме всички аспекти на отделния случай, за да предоставим възможно най-добрата защита.

Арбитражът е форма на алтернативно разрешаване на спорове, която позволява на страните да разрешат спор извън съдебната система. Арбитражът е също така едноинстанционен, като страните в производството се подчиняват на съдия, чието решение по техния спор е задължително и финално.

Предимствата на арбитража:

  • Арбитражния съдия е експерт в областта на спора, с квалификация в конкретната сфера.
  • Икономично ефективно решение, което често е значително по-евтино от водене на съдебно дело.
  • По-бързо от предприемането на действия чрез традиционните съдебни спорове.
  • Гъвкавост за бизнеса.
  • Поверителността може да бъде запазена, тъй като няма изискване арбитражното решение да бъде публично.
  • Като цяло е по-лесно да се приложи решението в друга държава по силата на Нюйоркската конвенция от 1958 г.

Нашият екип от адвокати има опита да ви преведе през цялата процедура на представителството по арбитраж или да Ви даде съвети по теоритичната й част.

Свържете се с нас с вашите въпроси!