Банково и финансово право

Нашият подход в тази сфера на правото е фокусиран върху търговските отношения в банковия сектор и финансовия сектор, и прагматизмът е в основата на всички насоки, които даваме на нашите клиенти.
Според нас, колко по рано се идентифицира потенциалния проблем, толкова по-ефикасни и надеждни са съветите, които можем да предоставим.

Опитът ни обхваща разнообразни банкови и финансови въпроси. Работили сме с водещи кредитори и сме консултирали компании от разнороден тип относно отношенията им, както с кредитори така и с длъжници. Международни фирми, благотворителни организации ,семейни дружествая, тръстове в чужбина и различни доставчици са измежду видовете клиенти, които сме консултирали във връзка с отношенията им с кредитори.

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА
Какво можем да направим за вас?

  • Корпоративно кредитиране
  • Финансиране на активи/имущество
  • Съвети по проектно финансиране
  • Преструктуриране на дълг
  • Изготвяне на бизнес план
  • Управление на корпоративен дълг
  • Придобиване на имоти с инвестиционна цел
  • Производство по несъстоятелност
  • Чрез нашата мрежа от контакти, можем да Ви съдействаме и за набиране на финансиране.

Чрез нашата партньорска мрежа, можем да Ви предложим също и безплатно индивидуално финансово планиране за физически лица.

Ако искате да говорите с член на нашия Екип от адвокати по банкиране и финанси, свържете се с нас, за да получите помощ по вашия случай.