Фирмени регистрации и обслужване

Бизнес в България?

България е страна, определяна от мнозина в последно време, като рай за бизнеса. Тук може да намерите бързо развиваща се конкурентна среда, благоприятни данъчни ставки, сравнително евтина, но квалифицирана работна ръка, развиващ се туристически бранш и много други възможности. В зависимост от нуждите ви ще ви посъветваме относно вида на компанията, която искате да създадете, както и ще направим необходимите стъпки за това вместо вас.

YARD Law Co. може да ви съдейства в следното:

  • Регистрация на фирма
  • Сливане / вливане
  • Съдействие при издаване на работни визи на вашите чуждестранни работници
  • Последващо правно и счетоводно обслужване
  • Последващи промени и преструктуриране по регистрираната фирма
  • Инвестиционно посредничество за корпоративни клиенти
  • Прехвърляне на дялове / акции
  • Регистриране на клон
  • Ликвидация

Нашият екип по корпоративно и търговско право има опит да ви консултира по тези и други въпроси! Свържете се с нас за повече информация!