Право на Блокчейн технологиите

Блокчейн (Blockchain) е технология, която е в основата на различни видове продукти и платформи, които използват P2P начина на обмен на информация, в който две страни по едно “правоотношение” комуникират директно една с друга без необходимостта от посредник. Блокчейн е и в основата на всички криптовалути, като Bitcoin, Ethereum и други. В примера с Криптовалути, като проявление на Блокчейн, посредникът който е премахнат е например банка, финансова институция или др. д

Правна рамка – все още Блокчейн е млада технология за света и като такава, много части от нейната употреба попадат в сива сфера на недостатъчно практика и липса на конкретизация в законодателството.

NFT (non fungible tokens) е интегриран върху Блокчейн дигитален продукт, като например клип, картина, песен, карта или дори парче земя от дигитална игра. Спецификата на NFT е, че заради архитектурата на Блокчейн, собственикът на дадено NFT получава изключителни права, а в някои случаи и добавки към точно определения актив. Подобен пример би бил рядка карта, която заради ограничения си брои копия дава правото на притежателя си да посети изложба с ограничен брои места на артиста, или NFT на часовниците Rolex, което гарантира, че точно вашия часовник първо е уникален сам по себе си, и второ – е оригинален Rolex.

Приложенията на Blockchain и NFT се развиват главоломно и нашата кантора може да Ви насочи как и какво да правите или да не правите в този все още нов и за рисков сектор.

Можем да ви съдействаме със следните услуги в сферата:

  • съдействие при създаване на ICO
  • издване на лиценз за търговия с криптовалути по занятие
  • помощ при тълкуване на правния режим на криптовалутите
  • данъчна консултация за облагане на приходите от криптовалути и начини за оптимизирането на това
  • залог на NFT активи, заем срещу такива, данъчни облагане на приходите от крипто активи и други.

Блокчейн технологията има потенциала да революционизира различни индустрии, включително правния сектор. Със способността си сигурно и прозрачно да записва и съхранява данни, блокчейн има потенциала да рационализира много правни процеси и да ги направи по-ефективни и сигурни.

Един от ключовите правни аспекти на блокчейн е използването му при създаването на така наречените интелигентни договори. Интелигентният договор е самоизпълняващ се договор, като условията на споразумението между купувача и продавача са директно записани в редове код. Тези договори се съхраняват и управляват в блокчейна и могат да се използват за автоматизиране на широк спектър от правни процеси, като прехвърляне на собственост или изпълнение на завещание.

Друг правен аспект на блокчейна е неговият потенциал да подобри сигурността и точността на правните записи. Чрез съхраняване на данни в блокчейна е възможно да се създаде защитен от подправяне и прозрачен запис на правни транзакции и документи. Това може да помогне за предотвратяване на измами и грешки, а също така може да улесни проследяването на историята на правен документ или транзакция.

Освен това блокчейн има потенциала да подобри достъпа до правни услуги, особено за физически лица и фирми в недостатъчно обслужвани или отдалечени райони. Чрез използването на блокчейн правните услуги могат да се предоставят по по-ефективен и рентабилен начин, което дава възможност на повече хора да имат достъп до правната подкрепа, от която се нуждаят.

Като цяло правните аспекти на блокчейн технологията все още се проучват и развиват. Тъй като технологията продължава да се развива, е вероятно да видим още по-иновативни и трансформиращи приложения на блокчейн в правния сектор.