Търговско право

“Целта на управлението на времето е да ви даде възможност да имате повече време за тези, които обичате, докато правите нещата, които ви харесват.”

Б.Трейси

Нашият екип вярва, че всеки бизнес е единица с индивидуални характеристики и живот. Всяка компания има история, проблеми, постижения и стремежи. Стремим се да изпълним тези стремежи чрез нашия изключително проактивен и прагматичен подход, основаващ се на опита, за да преодолеем разнообразните предизвикателства пред вашия бизнес. Ние разбираме, че нашите клиенти се нуждаят от отговори и решения на своите въпроси, които предполагат търговско разбиране и които са адаптирани към конкретиката на случая.

Ние имаме опита и познанията да Ви посъветваме в следното:

 • Търговски споразумения.
 • Регистрация на фирми – както в България, така и в други юрисдикции
 • Прехвърляне на дялове и акции
 • Съдействие при издаване на работни визи за вашите чуждестранни работници
 • Покупко-продажба на активи
 • Вливания и сливания
 • Преобразувания
 • Преструктуриране на фирми
 • Изготвяне на споразумения на акционерите
 • Изготвяне на общи условия и консултиране по директива за защитата на лица сигнализиращи за нередности (или Whistleblowing Directive 2019/1937 на Европейския Парламент.)

Ние работим с партньори, които могат да предоставят следното:

 • Счетоводни услуги
 • Застрахователни услуги
 • Бизнес консултиране
 • Инвестиционни съвети